REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLY - NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

Zvolte jeden z programů, ze kterého chcete rezervovat lekci.

Programy pro MŠ

Pro naše nejmenší je připraven již tradiční program „MOUREK A MAŠINKY“, kde se děti dozvědí, co pro naše prapradědečky a praprababičky znamenal v 19. století objev parní lokomotivy a budou si moci tyto úžasné stroje prohlédnout. Hodinový program je veden hravou formou. Výklad je prokládán básničkami a písničkami.

Programy pro ZŠ

Prozkoumejme společně taje techniky a expozice NTM. Vyberte si z pestré nabídky programů, od workshopů v učebnách, přes činnosti v expozicích po dobrodružné putování po tajemných místech NTM. Seznamme se se základními principy přírodních věd a díky historickým exponátům, edukačním pomůckám a experimentům nahlédněme do minulosti.

Programy pro SŠ

NTM nabízí fyzikálně technické workshopy pro všechny typy středních škol. Programy jsou vždy tematicky zaměřeny jak na praktické činnosti v učebnách, tak na průzkum expozic NTM v dialogu s lektorem. Základní principy fyziky a techniky jsou tak ukázány nejen na modelech ale i unikátních historických exponátech.
PŘEHLED PROGRAMŮ PRO MŠ

Mourek a mašinky
Délka programu: 60 min
Stupeň školy:
Cena: 70 Kč/žák
Národní technické muzeum v rámci svých edukačních aktivit nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky. Pro děti od 4 do 6 let je každý čtvrtek a pátek od 9 či 10:30 hodin připraven lektorovaný program o mašinkách. Dozví se v něm, co pro naše prapradědečky a praprababičky v 19. století objev parní lokomotivy znamenal a budou si moci parní lokomotivy prohlédnout. Hodinový program je veden hravou formou. Výklad je prokládán básničkami a písničkami, tak aby malé návštěvníky pobyt v Národním technickém muzeu bavil.

Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

PŘEHLED PROGRAMŮ PRO ZŠ

PETROF 160
Délka programu: 60 min
Stupeň školy: pro žáky ZŠ
Cena: 90 Kč/žák
Proč hraje klavír? Kde se nacházejí struny? A kde je „c“? Přibližme si výrobu klavírů uznávané české rodinné firmy PETROF. Ponořme se do rytmů a zaznamenejme noty do linek. Zahrajme si jako klavírní virtuosové. Podívejme se na nejstarší dochovaný klavír z dílny PETROF, datovaný rokem 1865. Program nás interaktivně seznamuje s hudebním nástrojem, jeho výrobci a procesem výroby. Vzdělávací program probíhá přímo v rámci výstavy „PETROF 160 - klavír jako technické dílo“. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, přičemž každá pracuje s jedním lektorem.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Kresba světlem – základní principy fotografie
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: pro žáky ZŠ od 4.třídy a žáky SŠ
Cena: 90 Kč/žák
Jakým způsobem světlo kreslí? Co znamená slovo „exponovat“ nebo daguerrotypie? A jak na tváři vyčarovat Rembrandtův trojúhelník? Dotkněme se propojení umění, fyziky a chemie. Vyvolejme si fotogram v temné komoře a vyfoťme si portrét mobilem či fotoaparátem pomocí jednoho zdroje světla, pečicího papíru a alobalu. Workshop se odehrává v expozici Intercamera a Fotografický ateliér, je veden zkušenými lektory. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, každá skupina pracuje s jedním lektorem. Doporučujeme s sebou přinést vlastní fotoaparát či mobil, k zapůjčení můžeme poskytnout tři fotoaparáty Canon IXUS 160.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Důlek
Délka programu: 60 min
Stupeň školy: ZŠ, 1. i 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Co pojí pazourek, páku, měděnou rudu či vodní kolo? Pojďme do NTM v Praze hledat odpověď! Prozkoumejme modely dolů, expozici hornictví, vyzkoušejme si „svidření“ dřevěných spon, odčerpávání vod a mnoho dalšího.
Workshop Důlek Vás interaktivní formou seznámí s počátky dolování, principy vybraných mechanizmů a světem hornin. Vše prozkoumáme na tom nejzřetelnějším a nejnázornějším středověkém výrobním postupu.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Kids´Lab ABRAKADABRA
„voda miluje chemii“
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ, 1. i 2. stupeň (od 2. do 7. třídy)
Cena: zdarma
Projekt Kids´ Lab Abrakadabra je interaktivní vzdělávací program vyvinutý společnosti BASF a navržený pro děti tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů, které umožní dětem objevit svět chemie a hrou načerpat nové vědomosti a získat důležité návyky. Jednoduché a bezpečné experimenty je baví a mohou vzbudit jejich zájem o vědu.

„Voda miluje chemii”
Hlavním tématem programu pokusů „Voda miluje chemii“ je voda, jakožto velmi důležitý přírodní zdroj. Tento program učí děti, že chemie hraje důležitou úlohu v našem životě. Malým výzkumníkům dává příležitost dělat pokusy a vidět, jak chemie přispívá k zodpovědnému používání vody. Během modulovaného programu „Voda miluje chemii“ budou mít děti možnost udělat dva vybrané pokusy zaměřené na zadržování a čištění vody. Při prvním zmíněném pokusu – „zadržování vody“, malí výzkumníci objeví možnosti, jak uskladnit vodu, tak, aby jí bylo možné použít v budoucnosti, až bude potřebná. Druhým pokusem je „Čištění vody“, díky kterému si děti uvědomí nejen cenu čisté vody, ale také složitost jejího čištění. „Přibližně deset procent vody, která se v BASF používá, přichází do kontaktu s výrobky a využívá se pro čistění nebo jako rozpouštědlo. Takto vzniklá odpadová voda se následně čistí v čistírnách odpadových vod. Děti si v tomto experimentu mohou vytvořit vlastní znečištěnou vodu a následně z ní odstranit pevné i rozpuštěné částice.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Kids´Lab ABRAKADABRA
„Chytří gurmáni”
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ, 1. i 2. stupeň (od 2. do 7. třídy)
Cena: zdarma
Projekt Kids´ Lab Abrakadabra je interaktivní vzdělávací program vyvinutý společností BASF a navržený pro děti tak, aby získaly první vědomosti o chemii pomocí zábavných a praktických chemických pokusů, které umožní dětem objevit svět chemie a hrou načerpat nové vědomosti a získat důležité návyky. Jednoduché a bezpečné experimenty je baví a mohou vzbudit jejich zájem o vědu.

„Chytří gurmáni”
Malí výzkumníci si díky vzrušujícím chemickým pokusům zodpoví klíčovou otázku – Proč jsou ovoce a zelenina barevné a zdravé? Workshop motivuje děti, aby přemýšlely o tom, co jídlo obsahuje a učí je analyzovat tyto látky prostřednictvím tří chemických experimentů:
„Šampion vitamín C“, v němž děti zjišťují obsah vitamínu C v čerstvé a průmyslově vyráběné citronové a pomerančové šťávě.
V druhém pokusu „Ovocná a zeleninová výzva“ malí badatelé porovnají obsah vitamínu C v osmi různých druzích ovoce a zeleniny.
V závěrečném pokusu „Duha“ připraví sériové ředění různých ovocných šťáv a zjistí jejich složení podle barvy a vůně.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Balón
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Proč se vznese a letí balón a proč letadlo? Co mají společného letadlo, vrtulník a semínko tropické rostliny zanonia? V rámci workshopu se žáci seznámí s termíny jako letecký profil, aerodynamický vztlak a s principy ovládání letadla. Díky ukázkám porozumějí spojením slov typu „vztlak na křídle“ nebo „menší hustota horkého vzduchu“ a prozkoumají let pokojových modelů letadel. V neposlední řadě společně vytvoří model horkovzdušného balónu a vyšlou jej ke stropu muzea.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Domácnost
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Nahlédněme každodenní činnosti v našich domácnostech! Posvítím si žárovkou nebo zářivkou? Jaký význam mají slova výkon a příkon? Ohřeji si vodu v hrnci na plotýnce či v rychlovarné konvici? Proč mám použít pokličku? Jak se dorozumím na dálku a kde získávali informace naši předkové? V sérii několika pokusů a demonstrací žáci poznají různé domácí spotřebiče a komunikační možnosti, a dokonce zvolí ty energeticky úspornější a šetrnější k životnímu prostředí.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Optika
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Světlo, čočka, dalekohled, spektrum. Pohledem na dobu císaře Rudolfa II se seznámíme základními otázkami optiky. Pomocí experimentů žáci prozkoumají astronomický dalekohled, měření ohniskové vzdálenosti a jeho rozlišovací schopnosti, provedou rozklad světla optickým hranolem a porovnají spektra různých zdrojů světla rozložených odrazem na mřížce. Program Optika Vás interaktivní formou uvede do říše světla i pozorování a zároveň ukáže hned několik praktických rad a konkrétní využití.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Čas
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Jak začal člověk měřit čas? Seznamme se s prvními přístroji k měření času v dějinách lidstva. Poznejme sluneční, hvězdné i svíčkové hodiny a principy jejich činnosti. Vyzkoušejme měření tepu Marciho kyvadlem jako lékaři v 17. století. Zopakujme si zákony pohybu nebeských těles a jejich souvislost s měřením času. Využijeme i model Pražského orloje. Společně postavíme kamenný stavebnicový model Stonehenge a uvidíme základní účel této stavby.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Energie
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Téma žákům přiblíží různé druhy energie a jejich vzájemnou přeměnu. Žáci prozkoumají funkční modely parních strojů a Stirlingova motoru, seznámí se s jejich historií, významem i využitím. V malých skupinkách si sestaví chemický monočlánek, poznají princip baterie. Za pomocí jednoduchého vysílače si vyzkouší telegrafní abecedu a výsledky své činnosti uslyší v rádiu. V rámci programu se interaktivní a názornou formou seznámí s termíny jako je elektromotor, výkon, účinnost, elektroda či elektromotorické napětí.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Fotografie
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Co je camera obscura? Jak a čím vyvolat fotografii? Co jsou hlavní principy 3D obrazu? Jak zpracovat a upravit digitální fotografii? Dotkneme se oblastí jako je optika, vyzkoušíme dírkovou kameru (neboli cameru obscura), v níž vzniká skutečný obraz objektu. Ozkoušíme chemický proces zpracování černobílé fotografie, vyvíjení a ustalování. Vyrobíme fotogram. Pomocí digitálních fotoaparátů společně vyzkoušíme principy kompozice a poté fotky upravíme (např. korekce vad) v počítači.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Akustika
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Kde se bere zvuk? Jak jej zaznamenat? Nebo znovu reprodukovat? V rámci workshopu se žáci seznámí se základními vlastnostmi zvuku a s termíny akustika, kmitání strun či rezonance. Prozkoumají historický gramofon a gramofonové desky, vyzkoušejí si na něj zahrát různými způsoby a ověří funkce jeho částí. Zahrají si na netradiční hudební nástroj (moderní monochord) a jako DJs budou mixovat hudbu na speciální aparatuře.
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Kniha
Délka programu: 120 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň, 1. stupeň možnost od 4. třídy
Cena: 90 Kč/žák
Pojďme po stopách vynálezu knihtisku, vyrobte si knížku a vyzkoušejte si různé psací potřeby i písma. Workshop probíhá v atraktivním prostředí expozice Tiskařství. Žáci se seznámí s postupem výroby poloplátěné knižní vazby a naučí se opravovat rozpadlou knížku. Prozkoumají umění krasopisu, vyzkoušejí si určité psací pomůcky i vzory, nikdo tak neodejde bez pěkného výrobku. Na tvorbě aktivit pro tento program se významnou měrou podílela Střední průmyslová škola grafická Hellichova 22, Praha 1. Program je vhodný pro žáky ZŠ již od 4. ročníku!
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Chemie pro osmičku
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Mohu se doma setkat s nebezpečnou látkou? Jak ji rozpoznat a jak s ní zacházet? Co jsou prvky, směsi, roztoky nebo pH? Na názorných ukázkách a pokusech jsou reflektována témata probíraná
v 8. třídách základních škol. Seznámíme se s piktogramy, neutralizací, titrací, krystaly i jejich modifikací. Klademe důraz na bezpečnost a názornost jednotlivých aktivit. Program je připraven pod patronací Masarykovy střední školy chemické, důvěrně známé jako "Křemencárna".
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Chemie pro devítku
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: ZŠ 2. stupeň
Cena: 90 Kč/žák
Co je rez? Proč je kopule zelená? Jak si očistit stříbrný šperk? Názornými ukázkami a pokusy jsou reflektována témata probíraná v 9. třídách základních škol. Seznámíme se s konstantami organických látek, esterifikací, rozpouštěním, provedeme chromatografii. Seznámíme se s Beketovou řadou kovů, měděním a stříbřením. Klademe důraz na bezpečnost a názornost jednotlivých aktivit. Program je připraven pod patronací Masarykovy střední školy chemické, důvěrně známé jako "Křemencárna".
Workshopy vedou naši vyškolení lektoři. Žáky nejprve rozdělí do dvou skupin, poté každá skupina pracuje s jedním lektorem. Žáci během workshopů využijí interaktivní modely či repliky muzejních exponátů.


   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

PŘEHLED PROGRAMŮ PRO SŠ

Kresba světlem – základní principy fotografie
Délka programu: 90 min
Stupeň školy: pro žáky ZŠ od 4.třídy a žáky SŠ
Cena: 90 Kč/žák
Jakým způsobem světlo kreslí? Co znamená slovo „exponovat“ nebo daguerrotypie? A jak na tváři vyčarovat Rembrandtův trojúhelník? Dotkněme se propojení umění, fyziky a chemie. Vyvolejme si fotogram v temné komoře a vyfoťme si portrét mobilem či fotoaparátem pomocí jednoho zdroje světla, pečicího papíru a alobalu. Workshop se odehrává v expozici Intercamera a Fotografický ateliér, je veden zkušenými lektory. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, každá skupina pracuje s jedním lektorem. Doporučujeme s sebou přinést vlastní fotoaparát či mobil, k zapůjčení můžeme poskytnout tři fotoaparáty Canon IXUS 160.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Motory
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Fyzikálně-technický workshop pro středoškolské studenty zaměřený na motory různých druhů. Třída je rozdělena na dvě skupiny. První se seznámí s motory jak s vnějším spalováním (Stirlingovy a parní motory) tak s motory s vnitřním spalováním (zážehové, dvoudobé i čtyřdobé). V muzejních učebnách máme připraveno mnoho funkčních modelů. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem nejvýznamnější exponáty dopravní haly. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Workshop je vhodný pro gymnázia i střední odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Pružiny
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Fyzikálně-technický workshop pro středoškolské studenty zaměřený na pružiny různých druhů. Třída je rozdělena na dvě skupiny. V první si každý žák vyzkouší třídění pružin podle různých hledisek a pomocí měřidel si u vybrané pružiny vytvoří její charakteristiku. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem nejvýznamnější exponáty dopravní haly. V expozici budou žáci zkoumat vývoj a způsob odpružení jízdních kol, motocyklů a parních lokomotiv. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Program je vhodný pro gymnázia i odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Mechanismy
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Fyzikálně-technický workshop pro středoškolské studenty zaměřený na mechanismy různých druhů. Třída je rozdělena na dvě skupiny. V první se žáci seznámí s principem mechanismů pomocí praktického "osahání" modelů základních čtyřčlenných i klikových mechanismů, jako např. mechanismus stěračů, šicího stroje, pantografu, kompresoru atd. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem nejvýznamnější exponáty Dopravní haly. V expozici žáci mechanismy sledují na vystavených lokomotivách, hasičských stříkačkách atd. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Program je vhodný pro gymnázia i pro odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Ložiska – smykové tření a valivý odpor
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Fyzikálně-technický workshop pro středoškolské studenty zaměřený na ložiska s různými typy tření. Třída je rozdělena na dvě skupiny. V první si každý žák manipulativně vyzkouší kluzná i valivá ložiska různých druhů. Seznámí se s realizací prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci i s novinkami od firmy SKF. Dále si vyzkouší tvrdost kuliček odrazovou metodou a uvidí konstrukci kluzného ložiska odlitého z Pb-Sn kompozice. Zopakují si také podstatu výpočtu smykového tření a valivého odporu a jimi působených ztrát. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem nejvýznamnější exponáty dopravní haly. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Program je vhodný pro gymnázia i pro odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Elektromagnetismus
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Fyzikálně-technický workshop pro středoškolské studenty zaměřený na elektromagnetismus. Třída je rozdělena na dvě skupiny. V první se žáci seznámí se zviditelněním magnetického pole přímého vodiče, magnetickým polem cívky a vytvořit si jednoduchý elektromagnet. Přesvědčí se, že se v cívce pohybující se v magnetickém poli indukuje napětí, osobním kontaktem se seznámit s indukční cívkou, prakticky se naučí Flemingovo pravidlo levé ruky o směru působení síly. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem nejvýznamnější exponáty dopravní haly. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Program je vhodný pro gymnázia i pro odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM

Kepler a Praha
Délka programu: 120 min
Stupeň školy:
Cena: 90 Kč/žák
Workshop je určen žákům středních škol a zaměřuje se na dobu Johannese Keplera, jeho pobyt v Praze a seznamuje se základními principy Keplerových objevů. Třída je rozdělena na dvě skupiny, kde v jedné se žáci seznámí s Keplerovými zákony pohybu nebeských těles a prozkoumají konstrukci astronomického dalekohledu. V menších skupinkách si dalekohled sestaví a určí jeho zvětšení. Druhá skupina projde v dialogu s lektorem se zaměřením na dobu Johanese Keplera expozici Astronomie. Prozkoumají sluneční hodiny a jejich princip, seznámí se s astrolábem, Jakubovou holí, sextantem či kvadrantem, zaměří hvězdu a určí úhel, tedy severní šířku své polohy. Po padesáti minutách se skupiny vystřídají. Program je vhodný pro gymnázia i pro střední odborné školy.

   VOLNÉ TERMÍNY   REZERVOVAT PROGRAM